Kontaktuppgifter

Fyll i dina kontaktuppgifter.

Objekt

Här anger du information om objektet.

Allmänna anvisningar

Takstolarna dimensioneras enl E5 EN 1995-1-1:2004.

Om inget annat anges dimensioneras takstolarna för max centrum-avstånd av 1200 mm.

Extra belastning tex. snöfickor, punktlaster och andra laster som vi inte fått vetskap om, tas ingen hänsyn till vid dimensionering.

för att ladda upp

Hämtar produkter...
...